Nhạc Chờ Mới Cập Nhật

dan truong

Mẹ tôi – Đan Trường

  Để cài bài hát Mẹ tôi do ca sỹ Đan Trường trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Metoi1 gửi 6595.    

||||89
nhạc chờ, nhạc chuông chờ, nhạc chờ Em khóc làm chi em, nhạc chờ Bảo Hưng

Liên khúc Còn một người phía trứơc Anh không phải đa tình – Bảo Hưng

  Để cài bài hát Liên khúc Còn một người phía trứơc Anh không phải đa tình do ca sỹ Bảo Hưng trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH LienkhucConmotnguoiphiatruocAnhkhongphaidatinh gửi 6595.    

||||51
Hồng Ngọc, nhạc chờ hồng ngọc

Lệ khóc – Hồng Ngọc

  Để cài bài hát Lệ khóc do ca sỹ Hồng Ngọc trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Lekhoc gửi 6595.    

||||53
nhac cho

Lala bay lên – Đại Nhân

  Để cài bài hát Lala bay lên do ca sỹ Đại Nhân trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Lalabaylen gửi 6595.    

||||58
dan truong

Ký ức học trò – Đan Trường

  Để cài bài hát Ký ức học trò do ca sỹ Đan Trường trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Kyuchoctro gửi 6595.    

||||58
nhac cho

Không ghen không phải đàn ông – A Huy

  Để cài bài hát Không ghen không phải đàn ông do ca sỹ A Huy trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Khongghenkhongphaidanong gửi 6595.    

||||45
dan truong

Không còn ai – Đan Trường

  Để cài bài hát Không còn ai do ca sỹ Đan Trường trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Khongconai gửi 6595.    

||||58
nhac cho

Khó – Nam Cường

  Để cài bài hát Khó do ca sỹ Nam Cường trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Kho1 gửi 6595.    

||||52
nhac cho

Khi hạt mưa rơi – Nhật Kim Anh

  Để cài bài hát Khi hạt mưa rơi do ca sỹ Nhật Kim Anh trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Khihatmuaroi gửi 6595.    

||||54
dan truong

Hãy yên lòng mẹ ơi – Đan Trường

  Để cài bài hát Hãy yên lòng mẹ ơi do ca sỹ Đan Trường trình bày làm nhạc chờ. Soạn tin: BH Hayyenlongmeoi gửi 6595.    

||||62